STELKEUR VOOR GECERTIFICEERDE KEURING VAN STELLINGEN

Palletstellingen, en andere opslagmiddelen, gelden als een arbeidsmiddel volgens de wet. In artikel 7.4 van het arbeidsomstandighedenbesluit dienen arbeidsmiddelen voor ingebruikname te worden gekeurd. Daarnaast dienen arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan verslechtering periodiek gekeurd te worden. Voor palletstellingen geldt dat de keuring minstens 1 keer per jaar dient plaats te vinden, en daarnaast na iedere verandering, verhuizing, of herstel van een opgetreden schade.

In het kader van voorgaande heeft Voestalpine Railpro, een onderneming die al meer dan 100 jaar aan onze spoorwegen werkt, gezocht naar een bedrijf dat haar magazijnen kon keuren. Hierbij is de keuze gevallen op het Stelkeur label van Holland Storage Services.

13 magazijnen door heel Nederland

De komende maanden zullen we de stellingen in alle magazijnen van Voestalpine Railpro in onder andere Hengelo, Utrecht, Zaandam, Rotterdam en Velo controleren. Onze gecertificeerde keurmeesters maken rapport op van hun bevindingen, en geven advies over eventuele door te voeren aanpassingen of reparaties. Voor Holland Storage Services is het in ons gestelde vertrouwen wederom een bevestiging dat ons Stelkeur keuringslabel meerwaarde biedt voor de gebruikers.

Johan Melchers, officieel keurmeester van Holland Storage Services: “Ondanks dat het al zeer lang wettelijk verplicht is om arbeidsmiddelen te keuren, en dat de richtlijnen waaraan een keuring moet voldoen helder zijn, is het nog te vaak zo dat ondernemingen het om welke reden dan ook niet van belang vinden om jaarlijks hun stellingen te laten keuren. Voestalpine Railpro heeft haar veiligheidsbeleid gelukkig wel al jarenlang op orde, en wij zijn als Stelkeur label blij dat wij onze bijdrage kunnen leveren aan het toch al zeer goede veiligheidsbeleid in de magazijnen van Railpro.” Hij vervolgt: “Voor wat ik heb begrepen is het feit dat wij onze rapportages altijd zo volledig aanleveren dat deze probleemloos als basis voor een reparatie-offerte kan dienen, een belangrijk punt in de overwegingen geweest. De klant kan op deze manier zelf bepalen door wie hij het herstel laat uitvoeren zonder gebonden te zijn. Op die manier zijn, en blijven, wij als keurmeesters onafhankelijk”

Meer informatie over het keuren van stellingen? Neem contact met ons op

Overzichtelijke rapportage met duidelijke informatie over stellingen, merken en oplossingen