DOORROLSTELLINGEN IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

FIFO-MAGAZIJN MET DOORROLSTELLINGEN

Rack & Roll is een bekende naam bij logistiek professionals. De Duitse fabrikant is producent van een breed assortiment rollenbaansystemen voor onder andere doorrolstellingen en unieke oplossingen voor zogenaamde push-back stellingen.

In opdracht van Rack & Roll (In Nederland exclusief vertegenwoordigd door Hans van Dijk) verzorgt Holland Storage Services de montage van een groot magazijn met palletstellingen en doorrolstellingen in het oosten van Nederland. De toegepaste doorrolstellingen zijn uitermate geschikt voor de levensmiddelenindustrie, waar ook bij deze eindgebruiker sprake van is. Door de aard van de stelling wordt automatisch een FIFO-werkmethode wordt afgedwongen.

Zwaartekrachtrollenbanen

In de palletstellingen worden zwaartekrachtrollenbanen toegepast. Onder invloed van het eigen gewicht rollen de pallets automatisch naar het laagste punt van de rollenbaan. De rollenbaan loopt van het (hoger gelegen) inslagpunt met een dalingspercentage van 4% naar het lager gelegen uitslagpunt.

Aangezien de pallets in beweging zijn binnen de stellingen, is het van essentieel belang op diverse plaatsen veiligheid in te bouw. Rack & Roll heeft standaard veel aanvullende veiligheidsmaatregelen die een optimale werking garanderen, waaronder onder andere:

  • Invoergeleiding – bij het inslaan van een pallet wordt deze middels robuuste geleiders zo op de rollenbaan geplaatst dat de pallet direct goed uitgelijnd is en niet scheeftrekt binnen de rollenbaan
  • Triple Track invoer – Indien de gebruiker geen heftruck of reachtruck met een neigbare mast heeft is het last pallets op een aflopende rollenbaan te plaatsen, met kans op schade tot gevolg. Om die reden is de toevoer gedeeld in 3 separate smallere rollenbanen met opening voor de heftrucklepels. De pallet wordt optimaal ondersteund, en de lepels van de heftruck kunnen eenvoudig zakken zonder de rollenbaan te beschadigen.
  • Triple bottom run-out – Om dezelfde reden als de invoer is ook de uitslagzijde voorzien van een triple track systeem, triple bottom run-out genaamd
  • Geremde rollen – Een aantal rollen in het rollenbaansysteem is geremd, waardoor de snelheid van de pallets in het systeem overal gelijkmatig is en schade door een hoge impact wordt voorkomen.
  • Eindstop – De uitslagzijde is voorzien van een ingenieus systeem waardoor de eerste beschikbare pallet voor uitslag altijd vrij staat van de overige pallets in het kanaal.

Doorlooptijd

De montagewerkzaamheden zijn vorige week gestart. Enige weken voor aanvang montage heeft Holland Storage Services samen met Rack en Roll de eindgebruiker bezocht en op basis van gezamenlijk overleg is een doorloopplanning opgesteld met tussentijdse meetmomenten. Oplevering is voorzien eind oktober waarna ook deze klant kan beschikken over een efficiënt en optimaal ingedeeld magazijn.

“De uitslagzijde is voorzien van een ingenieus systeem waardoor de eerste beschikbare pallet voor uitslag altijd vrij staat van de overige pallets in het kanaal.”